Duurzaam Design

Er zijn vele tinten groen

Het concept duurzaamheid verandert voortdurend.
Wat vandaag als duurzaam wordt ervaren, is mogelijk morgen al achterhaald.

Wat op kleine schaal een duurzame oplossing is, is op grote schaal vaak het niet meer.

Duurzaamheid gaat over welke keuzes je maakt:

  • Het afwegen van je verschillende opties: in materiaalgebruik, technologie, gebruik en er de beste uitnemen die binnen je budget mogelijk is.

  • Recupereren, Recycleren, Natuurlijke Materialen gebruiken, Circulair ontwerpen. Dit zijn allemaal verschillende manieren om naar hetzelfde probleem te kijken.
    De ene manier is op zich niet beter dan de andere. Het is wat je er mee doet dat belangrijk is.

  • Kijk naar de lange termijn. Ooit zal wat je ook maakt, stuk gaan, oud worden afval worden? Kan je het dan zo maken, dat het eenvoudig gerepareerd kan worden, dat het dan vintage wordt in plaats van oubollig ,dat het gerecycleerd kan worden.

Bedenk ook dat alles wat je koopt of maakt niet de perfecte oplossing kan zijn.
Ze kan wel de beste zijn, de meest duurzame die op dat moment mogelijk is.

Op elk oplossing is er dan ook kritiek te geven. Wat goed is.
Door een gezonde discussie te voeren creëren we steeds beter oplossing.

Duurzaamheid is een proces van voortdurend streven naar verbetering.

Ontwerp principes

Als je kijkt naar de zaken die ik maak,

dan zal je de volgende ontwerp principes er in terugvinden. Je zal ze niet telkens allemaal in elk ontwerp vinden.

Deze principes zijn richtinggevers die ik bewust en onbewust gebruik om te zoeken naar die ene unieke oplossing.

Zoeken naar eenvoud

Hoe ga je om met de tegenstelling van de complexiteit van onze moderne omgeving en de zoektocht naar eenvoud?

 

Het is omdat alles steeds complexer wordt dat we juist moeten zoeken naar die meest eenvoudig oplossing.

Gezonde materialen

Er zitten een hele hoop toxische stoffen in onze omgeving. Door bewust te kiezen voor gezonde materialen, creëren we niet enkel een gezondere leefomgeving, maar ook een gezonder klimaat in het algemeen.

Dit gaat ook verder dan het materiaal op zich. Het gaat hier ook over de afwerking van verven, vernissen en oliën. Of over de lijm die gebruikt werd. De vulling van kussens. Hout gebruiken uit duurzaam beheerd bos, zoals FSC of PFSC gecertificeerd hout.

Recuperatie materialen

Je denkt nu mogelijk direct aan palethouten meubilair. Maar recuperatiemeubilair kan er ook totaal anders uitzien. Er wordt een massa aan zeer hoogwaardige materiaal weggegooid. Materiaal waar we nog veel interessante zaken van kunnen maken.

Het werken met recuperatiemateriaal geeft me vaak ideeën die ik niet zou bekomen als ik met nieuw materiaal zou werken. Het materiaal bepaalt hier soms de vorm. Het creëert unieke stukken met een verhaal.

Multifunctioneel

Ruimte is beperkt. We moeten er efficiënter mee omgaan.

Ik zoek graag naar creatieve oplossingen om het meubilair rondom ons meerdere functies te geven,
zodat je deze ruimte ten volle kan benutten.

Compact wonen

Een woning bouwen is niet goedkoop.

We rekenen als snel aan 1200 euro per m².

Om je woning energie-efficiënt te kunnen verwarmen is het ook interessant om je woning compact te houden.

Er komen steeds meer woningen bij. Dat geeft een steeds hogere druk op de resterende openbare ruimte. We kunnen niet blijven alles volbouwen. Dit vraagt voor een nieuwe aanpak en creatief denken. 

Een deel van de oplossing is goed uitgedacht meubilair.
Meubilair dat er voor kan zorgen dat elke kleine ruimte ten volle kan gebruikt worden..

 

  Trapkast

Circulair ontwerpen

Cradle to Cradle

Circulair ontwerpen richt zich op het ontwerpen van de hele keten waar het product zich in bevindt. De keten van de winning van grondstoffen – de productie – het gebruik – om te eindigen bij afdanking, hergebruiken of storten.

Cradle to cradle is een term gedefinieerd door William McDonough en Michael Braungart.
Het is een gelijkaardig denken, het verschil zit hem hier dat dit is een beschermd keurmerk is. Een Cradle to Cradle product moet doorheen een hele certificatie procedure gaan om deze tittel te mogen gebruiken.

De centrale gedachte van de filosofie van circulair denken is het product op een duurzame manier te (her)ontwerpen.

  • Het energiezuiniger maken van het product in gebruik.

  • Het optimaliseren voor recyclage. Het ontwerpen van wieg tot graf.
    Zodat alle gebruikte materialen na hun leven in het ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Het verschil met conventioneel hergebruik is dat er geen kwaliteitsverlies mag zijn en geen restproducten die alsnog gestort moeten worden. Cradle to Cradle, ziet deze kringloop als: waste equals food. Afval als een grondstof.

  • Het product zo ontwerpen dat het eenvoudig kan worden gedemonteerd: in eerste plaats voor herstel, in tweede plaats voor een goede recyclage.